Informacje o KL Warschau i śledztwie w jego sprawie.

Arbeitserziehunglager (AEL) Warschau, Konzentrazionslager Warschau, następnie KL Lublin - Arbeitslager (AL) Warschau, zwany Gęsiówką, istniał w Warszawie na ruinach getta, niedaleko więzienia Pawiak, wzdłuż ul. Gęsiej (obecnie Anielewicza) od 1942 do 1944 r. Miał pojemność ok. 5-7 tys. więźniów i pochłonął ok. 20 tys. ofiar śmiertelnych (łącznie z rozstrzelanymi wokół obozu), głównie żydowskich i polskich. 5 VIII 1944 oddział AK wyzwolił z obozu kilkuset więźniów, którzy w nim jeszcze pozostawali po ewakuacji w lipcu.
Od stycznia do maja 1945 istniał tam obóz NKWD. Od maja 1945 r. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego prowadziło na terenach po KL Warschau Centralny Obóz Pracy dla Odbudowy Warszawy w Warszawie. W Polsce było jeszcze kilka innych Centralnych Obozów Pracy i jeszcze inne obozy koncentracyjne. W 1949 r. większość więźniów została zwolniona i na tym samym terenie zostało utworzone Centralne Więzienie - Ośrodek Pracy, zlikwidowane w 1956 r.

Historia obozu.

Etapy śledztwa w sprawie KL Warschau:

 • od maja 1945 r. do 1947 r., przerwane zapewne z powodu dalszego wykorzystywania terenu obozu,
 • od 1974 r. do 1976 r. (wyczerpanie możliwości dowodowych na terenie PRL) i od 1986 r. do 1996 r. (umorzenie przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie), te etapy śledztwa (do 1994 r.?) w ramach zadań Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce prowadziła M. Trzcińska
 • od 2002 r., wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, przekazane Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Warszawie
 • od 2006 r., przekazane Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Łodzi i nadal trwa.
 • Na podstawie książki Bogusława Kopki "KL Warschau. Historia i następstwa".

   

  Artykuły:

  Książki:

  Audycja radiowa:

  Fałszujące historię obozu książki i wystąpienia Marii Trzcińskiej:


  Kontakt: Rafał Maszkowski.